AN GIA GARDEN TÂN PHÚ

Trang chủ 

› Mua nhà 

Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
390
Quy mô:
37.959 m2
Mật độ xây dựng:
26%
Loại: Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block: Số tầng:
Quy mô:37.959 m2 Mật độ xây dựng:26%
Số căn hộ:390 Ngày hoàn thành:
Loại:
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:37.959 m2
Mật độ xây dựng:26%
Số căn hộ:390
Ngày hoàn thành:
2