Hiển thị 97–108 của 261 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 26 - 30 triệu/m2
 • Số căn hộ: 576
 • Mật độ xây dựng: 27%
Đã hoàn thành
Giá: 20 - 25 triệu/m2
 • Số căn hộ: 105
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đã hoàn thành
Giá: 4 tỷ
 • Số căn hộ: 29
 • Mật độ xây dựng: 37%
Sắp triển khai
Giá: 2,62 - 3,74 tỷ
 • Số căn hộ: 744
 • Mật độ xây dựng: 3,1ha
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 897
 • Mật độ xây dựng: 60%
Đã hoàn thành
Giá: 3.6 - 8 tỷ
 • Số căn hộ: 700
 • Mật độ xây dựng: 28%
Đang xây dựng
Giá: 39 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1400
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang xây dựng
Giá: 20 triệu/m2
 • Số căn hộ: 10.180
 • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp triển khai
Giá: 45 triệu/m2
 • Số căn hộ: 286
 • Mật độ xây dựng: 39%
Đã hoàn thành
Giá: 2.5 triệu/ m2 - 6.5 triệu/ m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 23 - 98 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 131
 • Mật độ xây dựng: 20%
Đang xây dựng
Giá: 105 - 120 triệu/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
2