Hiển thị 73–84 của 261 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 2.8 - 15 tỷ
 • Số căn hộ: 873
 • Mật độ xây dựng: 40.64%
Đã hoàn thành
Giá: 2,1 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 570
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 19,5 - 22 triệu/m2
 • Số căn hộ: 398
 • Mật độ xây dựng: khối tháp 29.9% - khối đế 43.84%
Đã hoàn thành
Giá: 1.5 - 4 tỷ
 • Số căn hộ: 500
 • Mật độ xây dựng: 39,7%
Đã hoàn thành
Giá: 63-85 triệu/m2
 • Số căn hộ: 439
 • Mật độ xây dựng: 31.30%
Đang xây dựng
Giá: 50 triệu/m2
 • Số căn hộ: 3175
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang xây dựng
Giá: 18 triệu/m2.
 • Số căn hộ: 4.022
 • Mật độ xây dựng: 42.5%
Đã hoàn thành
Giá: 28 - 32 triệu/m2
 • Số căn hộ: 99
 • Mật độ xây dựng: 29.6%
Đã hoàn thành
Giá: 70 - 75 triệu/m2
 • Số căn hộ: 372
 • Mật độ xây dựng: 100%
Sắp triển khai
Giá: 1 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 8 - 48 tỷ
 • Số căn hộ: 250
 • Mật độ xây dựng: 38%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 720
 • Mật độ xây dựng:
2