Hiển thị 49–60 của 261 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 8.9 -11.6 tỷ
 • Số căn hộ: 301
 • Mật độ xây dựng: 31.1%
Đã hoàn thành
Giá: 18 - 22 tỷ
 • Số căn hộ: 28
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 2.65 - 5 tỷ
 • Số căn hộ: 380
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang xây dựng
Giá: 2,4 - 5 tỷ
 • Số căn hộ: 380
 • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp triển khai
Giá: 2.900 USD/m2
 • Số căn hộ: 870
 • Mật độ xây dựng: 29%
Đang xây dựng
Giá: 22.3 - 37 tỷ
 • Số căn hộ: 88
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 60 - 90 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1275
 • Mật độ xây dựng: 13,5%
Đang xây dựng
Giá: 31 - 34 triệu/m2
 • Số căn hộ: 779
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 720
 • Mật độ xây dựng: 19%
Đang xây dựng
Giá: 26.4 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1668
 • Mật độ xây dựng: 35 %
Đang xây dựng
Giá: 60 – 65 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1200
 • Mật độ xây dựng: 39.27%
Đã hoàn thành
Giá: 6.5
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 30%
2