Hiển thị 37–48 của 261 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 1.26 tỷ
 • Số căn hộ: 528
 • Mật độ xây dựng: 29.6%
Đã hoàn thành
Giá: 1.9+ tỷ
 • Số căn hộ: 667
 • Mật độ xây dựng: 26%
Đã hoàn thành
Giá: 1.3 - 1.7 tỷ
 • Số căn hộ: 750
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 32 triệu/m2
 • Số căn hộ: 781
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: chưa công bố
 • Số căn hộ: 159
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 39,5 triệu/m2
 • Số căn hộ: 700
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 20 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1200
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 3,6 - 8,8 tỷ
 • Số căn hộ: 437
 • Mật độ xây dựng: 41,5%
Đã hoàn thành
Giá: 39 triệu/m2
 • Số căn hộ: 200
 • Mật độ xây dựng: 39.91%
Đã hoàn thành
Giá: 5.2 - 30 tỷ
 • Số căn hộ: 273
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 27 tỷ
 • Số căn hộ: 461
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: 3 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 30%
2