Hiển thị 25–36 của 261 kết quả

Sắp triển khai
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 1.000
 • Mật độ xây dựng: 33%
Đang xây dựng
Giá: 3,000 USD - 3,500 USD/m2
 • Số căn hộ: 417
 • Mật độ xây dựng: 53,5% (Khối đế) 33% (Khối tháp)
Đang xây dựng
Giá: 40triệu/ m2
 • Số căn hộ: 1.438
 • Mật độ xây dựng: 32,81%
Đã hoàn thành
Giá: 23,75 triệu/m2
 • Số căn hộ: 99
 • Mật độ xây dựng: 29.6%
Đã hoàn thành
Giá: 1,7 - 2,2 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 25 - 28 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1080
 • Mật độ xây dựng: 36%
Đã hoàn thành
Giá: 1.5 - 3.2 tỷ
 • Số căn hộ: 1274
 • Mật độ xây dựng: 58%
Đã hoàn thành
Giá: 2 tỷ
 • Số căn hộ: 811
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 1.5 tỷ
 • Số căn hộ: 118
 • Mật độ xây dựng: 34.4%
Đã hoàn thành
Giá: 5 - 7.5 tỷ
 • Số căn hộ: 105
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 2.7 tỷ
 • Số căn hộ: 84
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 25 - 30 triệu/m2
 • Số căn hộ: 675
 • Mật độ xây dựng: 19%
2