Hiển thị 241–252 của 261 kết quả

Sắp triển khai
Giá:
 • Số căn hộ: 900
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 2339
 • Mật độ xây dựng:
Sắp triển khai
Giá: 30 triệu/m2
 • Số căn hộ: 132
 • Mật độ xây dựng: 39,9%
Đang xây dựng
Giá: 1,2 - 2,6 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 2580
 • Mật độ xây dựng: 23,6%
Đã hoàn thành
Giá: 60 - 70 triệu/m2
 • Số căn hộ: 164
 • Mật độ xây dựng: 56,10%
Đang xây dựng
Giá: 11 - 18 tỷ
 • Số căn hộ: 3.979
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 10.5 - 15 tỷ/ căn.
 • Số căn hộ: 300
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: 65 – 70 triệu/m2
 • Số căn hộ: 340
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đang xây dựng
Giá: 11 tỷ
 • Số căn hộ: 296
 • Mật độ xây dựng: 23,6%
Đã hoàn thành
Giá: 7000 - 10500$/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 2.98 -10 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 15,77%
Đã hoàn thành
Giá: 4 - 14 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 18,6%
2