Hiển thị 229–240 của 261 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 26 - 33 triệu/m2
 • Số căn hộ: 10.007
 • Mật độ xây dựng: Dưới 25%
Đang xây dựng
Giá: 29 - 33 triệu/m2.
 • Số căn hộ: 520
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: 6000 USD/m2 ~ 140 triệu/m2.
 • Số căn hộ: 525
 • Mật độ xây dựng: 58%
Đã hoàn thành
Giá: Đang cập nhật ...
 • Số căn hộ: 516
 • Mật độ xây dựng: 48.5%
Đang xây dựng
Giá: 48 - 148 tỷ
 • Số căn hộ: 214
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật…
Đang xây dựng
Giá: 4,5 tỷ
 • Số căn hộ: 374
 • Mật độ xây dựng: 36,8%
Đã hoàn thành
Giá: 27 triệu – 33 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 1888
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 319
 • Mật độ xây dựng: 100%
Đã hoàn thành
Giá: 2.8 tỷ/căn
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 44%
Sắp triển khai
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 299
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đã hoàn thành
Giá: 4.3 tỷ
 • Số căn hộ: 1152
 • Mật độ xây dựng: 27
Đã hoàn thành
Giá: 15 triệu/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 40%
2