Hiển thị 217–228 của 261 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 4000$/m2
 • Số căn hộ: 724
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Sắp triển khai
Giá: 80 triệu/m2
 • Số căn hộ: 231
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đã hoàn thành
Giá: 15 tỷ
 • Số căn hộ: 800
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 8 tỷ
 • Số căn hộ: 1.350
 • Mật độ xây dựng: 20 - 25%
Đang xây dựng
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đang xây dựng
Giá: 160 - 194 triệu/ m2
 • Số căn hộ: 515
 • Mật độ xây dựng: 45%
Sắp triển khai
Giá: $4200 - $6100 m/2
 • Số căn hộ: 1102
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 981
 • Mật độ xây dựng: 57,33%
Đã hoàn thành
Giá: 3.9+ tỷ
 • Số căn hộ: 238
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: 3,7 tỷ - 6,5 tỷ
 • Số căn hộ: 1820
 • Mật độ xây dựng: 28%
Đang xây dựng
Giá: 30 - 62 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2280
 • Mật độ xây dựng: 55%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 1.150
 • Mật độ xây dựng:
2