Hiển thị 205–216 của 261 kết quả

Đang xây dựng
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 242
 • Mật độ xây dựng: 72,60%
Đang xây dựng
Giá: 2 tỷ
 • Số căn hộ: 8700
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 35 - 40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1600
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 2,5 tỷ đồng/căn
 • Số căn hộ: 190
 • Mật độ xây dựng: 20.03%
Đã hoàn thành
Giá: 1.3-3.5 tỷ
 • Số căn hộ: 620
 • Mật độ xây dựng: 40.6
Đã hoàn thành
Giá: 13 tỷ
 • Số căn hộ: 164
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 3.2 – 9.1 tỷ
 • Số căn hộ: 1459
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 478
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đang xây dựng
Giá:
 • Số căn hộ: 1027
 • Mật độ xây dựng: 49.7%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 309
 • Mật độ xây dựng: Hoàn Thành
Đang xây dựng
Giá: 1.6 - 2.2 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 793
 • Mật độ xây dựng: 36.4
Đang xây dựng
Giá: 50 triệu/m2
 • Số căn hộ: 836
 • Mật độ xây dựng: 35%
2