Hiển thị 193–204 của 261 kết quả

Sắp triển khai
Giá:
 • Số căn hộ: 250
 • Mật độ xây dựng: 30%
Sắp triển khai
Giá: 70 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1000
 • Mật độ xây dựng: 31,21%
Đang xây dựng
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 4500 USD – 5000 USD/m2.
 • Số căn hộ: 245
 • Mật độ xây dựng: 23.6%
Đã hoàn thành
Giá: 2.5 tỷ - 14 tỷ/căn.
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 17%
Đang xây dựng
Giá: 20 - 25 triệu/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 21.7%
Đã hoàn thành
Giá: 8 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 371
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 28-33 triệu/m2
 • Số căn hộ: 989
 • Mật độ xây dựng: 39.97%
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 420
 • Mật độ xây dựng: 19%
Đã hoàn thành
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Khối đế: 55,71% ,Khối tháp: 20.42%
Đang xây dựng
Giá: 4.5 - 5.5 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 242
 • Mật độ xây dựng: 52.77%
Đã hoàn thành
Giá: 37 triệu/m2
 • Số căn hộ: 280
 • Mật độ xây dựng: 49%
2