Hiển thị 181–192 của 261 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 14-15 triệu/m2
 • Số căn hộ: 275
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 13 tỷ
 • Số căn hộ: 225
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 37 - 50 triệu/m2
 • Số căn hộ: 430
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đang xây dựng
Giá: 37 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1150
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đã hoàn thành
Giá: 5.9 - 10.5 tỷ
 • Số căn hộ: 967
 • Mật độ xây dựng: 49,7%
Đã hoàn thành
Giá: 8,5-35 tỷ
 • Số căn hộ: 101
 • Mật độ xây dựng: 24
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 430
 • Mật độ xây dựng: 31%
Đã hoàn thành
Giá: 32 - 35 triệu/m2
 • Số căn hộ: 256
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 4 tỷ
 • Số căn hộ: 657
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đang xây dựng
Giá: 60 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2.748
 • Mật độ xây dựng: 29,5%
Đang xây dựng
Giá: 2.6 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 6000
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 75-85tr/m2
 • Số căn hộ: 972
 • Mật độ xây dựng: 40%
2