Hiển thị 1–12 của 261 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 38 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2060
 • Mật độ xây dựng: 23,6%
Đã hoàn thành
Giá: 2 - 4,4 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 246
 • Mật độ xây dựng: 24%
Đã hoàn thành
Giá: 2-4 tỷ/căn hộ
 • Số căn hộ: 471
 • Mật độ xây dựng: 24%
Đã hoàn thành
Giá: 22 - 25 triệu đồng/ m2.
 • Số căn hộ: 188
 • Mật độ xây dựng: 55%
Đã hoàn thành
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đã hoàn thành
Giá: 21 - 30 tỷ
 • Số căn hộ: 134
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 28 - 30 triệu / m2
 • Số căn hộ: 196
 • Mật độ xây dựng: 44%
Đang xây dựng
Giá: 2.4 -3.9 tỷ
 • Số căn hộ: 479
 • Mật độ xây dựng: dưới 50%
Đã hoàn thành
Giá: 38 triệu/m2.
 • Số căn hộ: 217
 • Mật độ xây dựng: 39%
Đã hoàn thành
Giá: 5.9 - 8 triệu/m2
 • Số căn hộ: 459
 • Mật độ xây dựng: 63%
Đã hoàn thành
Giá: 30 - 33 triệu/m2
 • Số căn hộ: 373
 • Mật độ xây dựng: 100%
Sắp triển khai
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 29,5%
2