Hiển thị 37–48 của 64 kết quả

Sắp triển khai
Giá: 9 - 18 tỷ
 • Số căn hộ: 1.600
 • Mật độ xây dựng: 36.27%
Sắp triển khai
Giá: 40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 560
 • Mật độ xây dựng: 38%
Đã hoàn thành
Giá: 2.6 - 4.7 tỷ
 • Số căn hộ: 320
 • Mật độ xây dựng: 42.58%
Đang xây dựng
Giá: 45 triệu/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 23,6%
Đã hoàn thành
Giá: 5.1 tỷ
 • Số căn hộ: 210
 • Mật độ xây dựng: 34%
Đã hoàn thành
Giá: 30 – 40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 179
 • Mật độ xây dựng: 40%
Sắp triển khai
Giá: 6 - 20 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 25%
Sắp triển khai
Giá: 4,5 tỷ - 5,2 tỷ
 • Số căn hộ: 3200
 • Mật độ xây dựng: Mật độ xây dựng khối đế: 50% ,Mật độ xây dựng khối tháp: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 30 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1068
 • Mật độ xây dựng: 34.8%
2