Hiển thị 25–36 của 64 kết quả

Sắp triển khai
Giá:
 • Số căn hộ: 565
 • Mật độ xây dựng: 43%
Đang xây dựng
Giá: 50 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1723
 • Mật độ xây dựng: 49,8%
Đã hoàn thành
Giá: 100-120 triệu/m2
 • Số căn hộ: 119
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 2.6 - 3.7 tỷ
 • Số căn hộ: 963
 • Mật độ xây dựng: 36,4%
Đã hoàn thành
Giá: 1.7 - 3.3 tỷ
 • Số căn hộ: 652
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đã hoàn thành
Giá: 14,7 triệu/m2
 • Số căn hộ: 279
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 15,8 triệu/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 38%
Đã hoàn thành
Giá: 40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 229
 • Mật độ xây dựng: 36%
Đang xây dựng
Giá: 60 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1468
 • Mật độ xây dựng: 55%
Đã hoàn thành
Giá: 2.3 tỷ
 • Số căn hộ: 4.677
 • Mật độ xây dựng: 29%
2