Hiển thị 13–24 của 64 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 3.7 tỷ
 • Số căn hộ: 15
 • Mật độ xây dựng: 37%
Đã hoàn thành
Giá: 2.1 - 4.7 tỷ
 • Số căn hộ: 230
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 917
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 38%
Đang xây dựng
Giá: 27 - 29 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1788
 • Mật độ xây dựng: 46,8 %
Sắp triển khai
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 38%
Đã hoàn thành
Giá: 32.5- 36tr/m2
 • Số căn hộ: 867
 • Mật độ xây dựng: 23.3%
Đã hoàn thành
Giá: 46 - 65 tỷ
 • Số căn hộ: 30
 • Mật độ xây dựng:
2