Hiển thị kết quả duy nhất

Đã hoàn thành
Giá: 960 triệu/căn
  • Số căn hộ: 295
  • Mật độ xây dựng: Khối tháp: 24,4% / khối đế: 41,85%
2