Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 39 triệu/m2
  • Số căn hộ: 1400
  • Mật độ xây dựng: 25%
Đang xây dựng
Giá: 20 triệu/m2
  • Số căn hộ: 10.180
  • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp triển khai
Giá: 45 triệu/m2
  • Số căn hộ: 286
  • Mật độ xây dựng: 39%
2