Hiển thị tất cả 2 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 8.28 -34 tỷ
  • Số căn hộ: 464
  • Mật độ xây dựng: 62%
Sắp triển khai
Giá:
  • Số căn hộ: 565
  • Mật độ xây dựng: 43%
2