Hiển thị tất cả 10 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 1.5 - 4 tỷ
 • Số căn hộ: 500
 • Mật độ xây dựng: 39,7%
Đã hoàn thành
Giá: 6.3 - 13.5 tỷ
 • Số căn hộ: 963
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đã hoàn thành
Giá: 45 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1312
 • Mật độ xây dựng: 25
Đang xây dựng
Giá: 6 - 20 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 1.7 - 12.7 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 42.3%
Đã hoàn thành
Giá: 5.9 - 10.5 tỷ
 • Số căn hộ: 967
 • Mật độ xây dựng: 49,7%
Đang xây dựng
Giá: 4 tỷ
 • Số căn hộ: 657
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đang xây dựng
Giá:
 • Số căn hộ: 1027
 • Mật độ xây dựng: 49.7%
Đã hoàn thành
Giá: 27 triệu – 33 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 1888
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đang xây dựng
Giá: 70-80tr/m2
 • Số căn hộ: 5000
 • Mật độ xây dựng: 23,6%
2