Hiển thị tất cả 2 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 5.2 - 30 tỷ
  • Số căn hộ: 273
  • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 8.9 -11.6 tỷ
  • Số căn hộ: 301
  • Mật độ xây dựng: 31.1%
2