Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 2.6 tỷ/căn
  • Số căn hộ: 6000
  • Mật độ xây dựng: 40%
Sắp triển khai
Giá: 70 triệu/m2
  • Số căn hộ: 1000
  • Mật độ xây dựng: 31,21%
Đang xây dựng
Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 4500 USD – 5000 USD/m2.
  • Số căn hộ: 245
  • Mật độ xây dựng: 23.6%
2