Hiển thị tất cả 5 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 4.5 - 5.5 tỷ/căn
  • Số căn hộ: 242
  • Mật độ xây dựng: 52.77%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
  • Số căn hộ: 309
  • Mật độ xây dựng: Hoàn Thành
Đã hoàn thành
Giá: Đang cập nhật...
  • Số căn hộ: 981
  • Mật độ xây dựng: 57,33%
Đã hoàn thành
Giá: Đang cập nhật ...
  • Số căn hộ: 516
  • Mật độ xây dựng: 48.5%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
  • Số căn hộ: 319
  • Mật độ xây dựng: 100%
2