Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 1.7 - 3.3 tỷ
  • Số căn hộ: 652
  • Mật độ xây dựng: 50%
Đã hoàn thành
Giá: 55-65 triệu/m2
  • Số căn hộ: 3000
  • Mật độ xây dựng: 34,74%
Đang xây dựng
Giá: 17 - 55 tỷ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 45,9 %
2