Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 5 - 7.5 tỷ
  • Số căn hộ: 105
  • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 25 - 30 triệu/m2
  • Số căn hộ: 675
  • Mật độ xây dựng: 19%
Đã hoàn thành
Giá: 1.26 tỷ
  • Số căn hộ: 528
  • Mật độ xây dựng: 29.6%
Đã hoàn thành
Giá: 75 triệu/m2
  • Số căn hộ: 164
  • Mật độ xây dựng:
2