Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 30 - 32 triệu/m2
  • Số căn hộ: 769
  • Mật độ xây dựng: 38%
Đang xây dựng
Giá: 39 - 42 triệu/m2
  • Số căn hộ: 500
  • Mật độ xây dựng: 38%
Đã hoàn thành
Giá: 39 triệu/m2
  • Số căn hộ: 426
  • Mật độ xây dựng: 32%
Đang xây dựng
Giá: Đang cập nhật...
  • Số căn hộ: 8500
  • Mật độ xây dựng: 40%
2