Hiển thị tất cả 2 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 70 triệu đồng/ m2
  • Số căn hộ: 98
  • Mật độ xây dựng: 35%
Đã hoàn thành
Giá:
  • Số căn hộ: 89
  • Mật độ xây dựng:
2