Hiển thị kết quả duy nhất

Đã hoàn thành
Giá: 8,5-35 tỷ
  • Số căn hộ: 101
  • Mật độ xây dựng: 24
2