Hiển thị tất cả 2 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 1,7 - 2,2 tỷ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 2.6 - 4.7 tỷ
  • Số căn hộ: 320
  • Mật độ xây dựng: 42.58%
2