Hiển thị kết quả duy nhất

Đã hoàn thành
Giá: 8.000 - 10.000 USD/m2
  • Số căn hộ: 410
  • Mật độ xây dựng: 18.6%
2