Hiển thị kết quả duy nhất

Đã hoàn thành
Giá: 2 tỷ
  • Số căn hộ: 304
  • Mật độ xây dựng: 34%
2