Hiển thị kết quả duy nhất

Đã hoàn thành
Giá: 3.3
  • Số căn hộ: 240
  • Mật độ xây dựng: 31,8%
2