Hiển thị tất cả 5 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 5 tỷ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 41,5%
Sắp triển khai
Giá: 4,5 tỷ - 5,2 tỷ
  • Số căn hộ: 3200
  • Mật độ xây dựng: Mật độ xây dựng khối đế: 50% ,Mật độ xây dựng khối tháp: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 2.8 tỷ/căn
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 44%
Đã hoàn thành
Giá:
  • Số căn hộ: 1008
  • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 3.4 tỉ
  • Số căn hộ: 1044
  • Mật độ xây dựng: 30%
2