Hiển thị tất cả 3 kết quả

Sắp triển khai
Giá: 2.900 USD/m2
  • Số căn hộ: 870
  • Mật độ xây dựng: 29%
Đã hoàn thành
Giá: 4.3 tỷ
  • Số căn hộ: 1152
  • Mật độ xây dựng: 27
Đã hoàn thành
Giá: 67tr/m2
  • Số căn hộ: 1152
  • Mật độ xây dựng: 40%
2