Hiển thị tất cả 7 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 2 - 4,4 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 246
 • Mật độ xây dựng: 24%
Đã hoàn thành
Giá: 2-4 tỷ/căn hộ
 • Số căn hộ: 471
 • Mật độ xây dựng: 24%
Đang xây dựng
Giá: 50-60tr/m2
 • Số căn hộ: 3000
 • Mật độ xây dựng: 48%
Đã hoàn thành
Giá: 40 - 42 triệu/m2
 • Số căn hộ: 982
 • Mật độ xây dựng: 39%
Đang xây dựng
Giá: 160 - 194 triệu/ m2
 • Số căn hộ: 515
 • Mật độ xây dựng: 45%
Đang xây dựng
Giá: 4,5 tỷ
 • Số căn hộ: 374
 • Mật độ xây dựng: 36,8%
Đang xây dựng
Giá: 40 - 41 triệu/m2.
 • Số căn hộ: 2000
 • Mật độ xây dựng: 36%
2