Hiển thị 1–12 của 27 kết quả

Sắp triển khai
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 29,5%
Đang xây dựng
Giá: 40triệu/ m2
 • Số căn hộ: 1.438
 • Mật độ xây dựng: 32,81%
Sắp triển khai
Giá: 2.900 USD/m2
 • Số căn hộ: 870
 • Mật độ xây dựng: 29%
Đang xây dựng
Giá: 22.3 - 37 tỷ
 • Số căn hộ: 88
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 25 - 27 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1100
 • Mật độ xây dựng: 27.96
Sắp triển khai
Giá: 2,62 - 3,74 tỷ
 • Số căn hộ: 744
 • Mật độ xây dựng: 3,1ha
Đang xây dựng
Giá: 20 triệu/m2
 • Số căn hộ: 10.180
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đã hoàn thành
Giá: 46 - 65 tỷ
 • Số căn hộ: 30
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 36 triệu/m2
 • Số căn hộ: 707
 • Mật độ xây dựng: 54,4 %
Đã hoàn thành
Giá: 75 triệu/m2
 • Số căn hộ: 164
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 4.4 - 27 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 30%
Sắp triển khai
Giá: 50 - 60 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1229
 • Mật độ xây dựng: 24.78%
2