Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 22.3 - 37 tỷ
  • Số căn hộ: 88
  • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 36 triệu/m2
  • Số căn hộ: 707
  • Mật độ xây dựng: 54,4 %
Đã hoàn thành
Giá: $2700/m2
  • Số căn hộ: 333
  • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 4500 USD – 5000 USD/m2.
  • Số căn hộ: 245
  • Mật độ xây dựng: 23.6%
2