Hiển thị 25–32 của 32 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 23-93 tỷ
 • Số căn hộ: 1651
 • Mật độ xây dựng: 40.64%
Sắp triển khai
Giá: 4000 USD/m2
 • Số căn hộ: 4300
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 38-52 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 45%
Đã hoàn thành
Giá: 13 tỷ
 • Số căn hộ: 164
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 8 tỷ
 • Số căn hộ: 1.350
 • Mật độ xây dựng: 20 - 25%
Sắp triển khai
Giá: $4200 - $6100 m/2
 • Số căn hộ: 1102
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 3,7 tỷ - 6,5 tỷ
 • Số căn hộ: 1820
 • Mật độ xây dựng: 28%
Đã hoàn thành
Giá: 3.4 tỉ
 • Số căn hộ: 1044
 • Mật độ xây dựng: 30%
2