Hiển thị 13–24 của 32 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 46 - 65 tỷ
 • Số căn hộ: 30
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 75 triệu/m2
 • Số căn hộ: 164
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 5 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 897
 • Mật độ xây dựng: 20%
Đã hoàn thành
Giá: 14 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 370
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang xây dựng
Giá: 4.4 - 27 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 45 – 60 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 160
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 60 triệu/m2
 • Số căn hộ: 323
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 43 - 52 triệu/m2
 • Số căn hộ: 880
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 14 tỷ
 • Số căn hộ: 135
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang xây dựng
Giá: 39-40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2.447
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đã hoàn thành
Giá: $2700/m2
 • Số căn hộ: 333
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 3.3
 • Số căn hộ: 240
 • Mật độ xây dựng: 31,8%
2