Hiển thị 1–12 của 32 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 21 - 30 tỷ
 • Số căn hộ: 134
 • Mật độ xây dựng: 40%
Giá: 19 tỷ (thương lượng)
 • 80 m2 đất
 • 5 PN
 • 5 WC
Đã hoàn thành
Giá: 5 - 7.5 tỷ
 • Số căn hộ: 105
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 2.7 tỷ
 • Số căn hộ: 84
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: chưa công bố
 • Số căn hộ: 159
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 18 - 22 tỷ
 • Số căn hộ: 28
 • Mật độ xây dựng:
Sắp triển khai
Giá: 2.900 USD/m2
 • Số căn hộ: 870
 • Mật độ xây dựng: 29%
Đã hoàn thành
Giá: 6.5
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 6 tỷ
 • Số căn hộ: 143
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 25 - 27 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1100
 • Mật độ xây dựng: 27.96
Sắp triển khai
Giá: 2,62 - 3,74 tỷ
 • Số căn hộ: 744
 • Mật độ xây dựng: 3,1ha
Đang xây dựng
Giá: 20 triệu/m2
 • Số căn hộ: 10.180
 • Mật độ xây dựng: 35%
2