Hiển thị 1–12 của 17 kết quả

Sắp triển khai
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 20%
Đã hoàn thành
Giá: 20 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1200
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 18 triệu/m2.
 • Số căn hộ: 4.022
 • Mật độ xây dựng: 42.5%
Đang xây dựng
Giá: 20 triệu/m2
 • Số căn hộ: 10.180
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang xây dựng
Giá: 105 - 120 triệu/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Sắp triển khai
Giá: 19.8 - 27 triệu/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 49%
Đã hoàn thành
Giá: 6.3 - 13.5 tỷ
 • Số căn hộ: 963
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đang xây dựng
Giá: 50-60tr/m2
 • Số căn hộ: 3000
 • Mật độ xây dựng: 48%
Đã hoàn thành
Giá: 4
 • Số căn hộ: 1612
 • Mật độ xây dựng: 33%
Đang xây dựng
Giá: 39-40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2.447
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đã hoàn thành
Giá: 2.5 tỷ - 14 tỷ/căn.
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 17%
Đang xây dựng
Giá: 20 - 25 triệu/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 21.7%
2