Hiển thị tất cả 7 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 5.9 - 8 triệu/m2
 • Số căn hộ: 459
 • Mật độ xây dựng: 63%
Sắp triển khai
Giá: 1 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 2.5 triệu/ m2 - 6.5 triệu/ m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 4.1 triệu/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 14-15 triệu/m2
 • Số căn hộ: 275
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 8 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 371
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 15 triệu/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 40%
2