Hiển thị tất cả 6 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 39,5 triệu/m2
 • Số căn hộ: 700
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 3.9 tỷ
 • Số căn hộ: 133
 • Mật độ xây dựng: 32%
Sắp triển khai
Giá: 9 - 18 tỷ
 • Số căn hộ: 1.600
 • Mật độ xây dựng: 36.27%
Đang xây dựng
Giá: 39-40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2.447
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đang xây dựng
Giá: 6 - 20 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 25%
Sắp triển khai
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
2