Hiển thị 1–12 của 46 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 21 - 30 tỷ
 • Số căn hộ: 134
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 38 triệu/m2.
 • Số căn hộ: 217
 • Mật độ xây dựng: 39%
Đã hoàn thành
Giá: 30 - 48 tỷ/biệt thự
 • Số căn hộ: 103
 • Mật độ xây dựng: 20% (80% mảng xanh)
Đang xây dựng
Giá: 3,000 USD - 3,500 USD/m2
 • Số căn hộ: 417
 • Mật độ xây dựng: 53,5% (Khối đế) 33% (Khối tháp)
Đang xây dựng
Giá: chưa công bố
 • Số căn hộ: 159
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 18 - 22 tỷ
 • Số căn hộ: 28
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 870
 • Mật độ xây dựng: 39.08%
Đang xây dựng
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 192
 • Mật độ xây dựng: 43.8
Đang xây dựng
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đã hoàn thành
Giá: 4 tỷ
 • Số căn hộ: 29
 • Mật độ xây dựng: 37%
Đang xây dựng
Giá: 20 triệu/m2
 • Số căn hộ: 10.180
 • Mật độ xây dựng: 35%
2