Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đang nhận booking
Giá: 65 tr/ m2
  • Số căn hộ: 5088
  • Mật độ xây dựng: 29.1
Đang xây dựng
Giá: 19,5 - 22 triệu/m2
  • Số căn hộ: 398
  • Mật độ xây dựng: khối tháp 29.9% - khối đế 43.84%
Đang xây dựng
Giá: 4000$/m2
  • Số căn hộ: 724
  • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
2