Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 2 tỷ
 • Số căn hộ: 811
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 1.5 tỷ
 • Số căn hộ: 118
 • Mật độ xây dựng: 34.4%
Đang xây dựng
Giá: 3 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 6 tỷ
 • Số căn hộ: 143
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 2 tỷ
 • Số căn hộ: 888
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đã hoàn thành
Giá: 5 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 41,5%
Đã hoàn thành
Giá: 14 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 370
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang xây dựng
Giá: ~ 2.4 tỷ
 • Số căn hộ: 5000
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: 1tỷ - 1,5 tỷ
 • Số căn hộ: 2250
 • Mật độ xây dựng: 31%
Đang xây dựng
Giá: 45 - 60 triệu/m2.
 • Số căn hộ: 10.000
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 5 tỷ
 • Số căn hộ: 319
 • Mật độ xây dựng: 45%
Đã hoàn thành
Giá: 5 tỷ
 • Số căn hộ: 319
 • Mật độ xây dựng: 45%
2