Hiển thị tất cả 10 kết quả

Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 720
 • Mật độ xây dựng: 19%
Đang xây dựng
Giá: 26.4 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1668
 • Mật độ xây dựng: 35 %
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 2000
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 720
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 25 - 27 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1100
 • Mật độ xây dựng: 27.96
Đang xây dựng
Giá: 20 triệu/m2
 • Số căn hộ: 10.180
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đã hoàn thành
Giá: 28-33 triệu/m2
 • Số căn hộ: 989
 • Mật độ xây dựng: 39.97%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 1.150
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 2339
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 238
 • Mật độ xây dựng: 39%
2