Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 30 - 33 triệu/m2
  • Số căn hộ: 373
  • Mật độ xây dựng: 100%
Đang xây dựng
Giá: 3,6 - 8,8 tỷ
  • Số căn hộ: 437
  • Mật độ xây dựng: 41,5%
Đã hoàn thành
Giá: 32 - 35 triệu/m2
  • Số căn hộ: 256
  • Mật độ xây dựng:
2