Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 3,000 USD - 3,500 USD/m2
  • Số căn hộ: 417
  • Mật độ xây dựng: 53,5% (Khối đế) 33% (Khối tháp)
Đang xây dựng
Giá: 60 – 65 triệu/m2
  • Số căn hộ: 1200
  • Mật độ xây dựng: 39.27%
Đang xây dựng
Giá: 65 – 70 triệu/m2
  • Số căn hộ: 340
  • Mật độ xây dựng: 50%
2