Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 8.000 - 10.000 USD/m2
 • Số căn hộ: 410
 • Mật độ xây dựng: 18.6%
Đã hoàn thành
Giá: 8.9 -11.6 tỷ
 • Số căn hộ: 301
 • Mật độ xây dựng: 31.1%
Đang xây dựng
Giá: 8.28 -34 tỷ
 • Số căn hộ: 464
 • Mật độ xây dựng: 62%
Đang xây dựng
Giá: 17 - 55 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 45,9 %
Đã hoàn thành
Giá: 6 - 12 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 407
 • Mật độ xây dựng: 18,6%
Đang xây dựng
Giá: đang cập nhật...
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: đang cập nhật...
Đã hoàn thành
Giá: 5.9 - 10.5 tỷ
 • Số căn hộ: 967
 • Mật độ xây dựng: 49,7%
Đang xây dựng
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá:
 • Số căn hộ: 1027
 • Mật độ xây dựng: 49.7%
Đang xây dựng
Giá: 160 - 194 triệu/ m2
 • Số căn hộ: 515
 • Mật độ xây dựng: 45%
Đang xây dựng
Giá: 48 - 148 tỷ
 • Số căn hộ: 214
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật…
Đã hoàn thành
Giá: 7000 - 10500$/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
2